Zadania były wykonywane przez Panią Agnieszkę sumiennie. Jest ona osobą pracowitą i entuzjastycznie podchodzącą do swojej pracy. Doskonała organizacja czasu Pani Klejne pozwalała na rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań. Wykazała się ona nie raz dużą wiedzą merytoryczną, którą przełożyła na realizację usług. Praca wykonywana przez Panią Agnieszkę Klejne była wartościowa dla Grupy Kapitałowej Lubawa i możemy ją rekomendować jako specjalistę w kwestiach relacji inwestorskich.

Marcin Kubica - prezes zarządu Lubawa S.A.,