Warta podkreślenia jest nie tylko wiedza Pani Klejne z zakresu public relations oraz investor relations, ale także umiejętność zarządzania finansami Spółki i jej zasobami ludzkimi. Średnioroczna sprzedaż spółki wzrosła o ponad 426% względem okresu poprzedzającego objęcie funkcji przez Panią Klejne. Strata powstała jeszcze przed powołaniem Pani Agnieszki Klejne do zarządu spółki została zmniejszona w trakcie jej pełnienia funkcji o 83%.

Daniel Piskorz - prezes zarządu IR Communication sp. z o.o.,