Pani Agnieszka Klejne wykazała się pełnym profesjonalizmem w przygotowaniu do zajęć oraz odpowiednimi kompetencjami i wiedzą w trakcje ich realizacji. Szkolenia były prowadzone w sposób przystępny, interesujący i pobudzający grupę do aktywnego uczestnictwa.

 

W związku z powyższym polecamy Panią Agnieszkę Klejne jako trenera w pełni odpowiedzialnego oraz o wysokim poziomie przygotowania merytorycznego.

Katarzyna Sapa - prezes zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.,