Zajęcia z wystąpień publicznych dla grupy zaawansowanej z Uniwersytetu Ekonomicznego

Grupa zaawansowana z kierunku zarządzania i finansów oraz finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła 30 godzin zajęć z wystąpień publicznych. Zajęcia odbywały się w okresie od lutego do czerwca 2016 roku.