Wprowadzenie nowego produktu LEI Polska

Lean Practitioner Program (LPP) jest odpowiedzią na potrzebę skutecznego rozwiązywania problemów oraz ciągłego doskonalenia, które to zadania spoczywają często na barkach osób bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Okazuje się, że nawet dobra znajomość poszczególnych narzędzi lean nie gwarantuje sukcesu w ich wdrożeniu. Dzięki programowi LPP, który uczy przez praktykę, firma zbuduje zespół ekspertów będących siłą napędową programu Lean Management w organizacji oraz zyska wymierne efekty projektów i usprawnień wdrażanych przez uczestników w trakcie trwania programu.

Adresatami programu są przede wszystkim osoby o dużym potencjale rozwojowym, które mają stanowić trzon grupy wdrożeniowej wprowadzającej zmiany lean w firmie z różnych działów. Osoby te mogą pochodzić z różnych szczebli organizacji w zależności od potrzeb. Uczestnikami mogą być kierownicy, menadżerowie, specjaliści, inżynierowie, ale również nadzór produkcyjny podstawowego szczebla.

Więcej na temat LPP znajdziesz TUTAJ

LPP

W ramach wprowadzenia na rynek produktu Agnieszka Klejne była odpowiedzialna za stworzenie broszury informacyjnej, podstrony internetowej poświęconej LPP oraz kampanię w mediach społecznościowych.

Folder do pobrania jest TUTAJ lub poprzez kliknięcie w poniższą okładkę broszury.

LPP okładka

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.