Kolejny rok rozwijania umiejętności w zakresie wygłaszania przemówień

Kolejny rok z rzędu Agnieszka Klejne poprowadziła trzydziestogodzinne ćwiczenia z wystąpień publicznych dla II roku studentów Wydziału Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zajęcia skierowane były do 17 studentów, którzy chcieli nabyć teoretyczne i praktyczne umiejętności wystąpień publicznych. Podczas zajęć używano kamery, która pomogła każdemu studentowi unaocznić jak zachowuje się w sytuacjach stresowych, natomiast analiza nagrań pomogła zaakcentować dobre punkty wystąpień a także te nad którymi trzeba popracować.

Ćwiczenia miały na celu:

  • Wykształcenie /Rozwinięcie umiejętności w zakresie swobodnego wygłaszania przemówień, autoprezentacji i zabierania głosu publicznie w różnych okolicznościach
  • Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi, jak również twórczego wykorzystania tremy