Warsztaty dla studentów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do wprowadzenia wielu zmian gospodarczych. Zobowiązała się także do przyjęcia wspólnej waluty euro. Co prawda moment, w którym miałoby to nastąpić nadal nie został określony, jednakże wcześniej czy później euro zastąpi złotego. Przyszła zmiana waluty na euro oraz przystosowanie Polski do wymogów Unii Gospodarczej rodzi się wiele kwestii, które wymagają rozwiązania. Są to zarówno kwestie prawne, finansowe jak i organizacyjne. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku stworzyliśmy studium podyplomowe, które będzie kształciło specjalistów w tym zakresie.

Podczas studiów podyplomowych słuchacze odbyli ćwiczenia z wystąpień publicznych z Agnieszką Klejne. Przez 10 godzin studenci poznali w praktyce podstawowe techniki potrzebne do poprowadzenia prezentacji swojej pracy dyplomowej podczas konferencji naukowej kończącej studia.

Proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro skierowane są do osób pracujących w administracji samorządowej i publicznej, a także w szkolnictwie.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.