Szkolenie ze sztuki wystąpień publicznych – prezentacji pomysłów biznesowych i przygotowania do rozmów z inwestorami

W ramach projektu SPINqbator Zdolnego Śląska, 13 marca br. Agnieszka Klejne przeprowadziła ośmiogodzinne szkolenie z wystąpień publicznych. W szkoleniu pt. Sztuka wystąpień publicznych – prezentacja pomysłów biznesowych i przygotowanie do rozmów z inwestorami wzięło udział 15 osób – studentów oraz doktorantów uczelni wyższych z województwa dolnośląskiego.

Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. Doceniono przygotowanie merytoryczne, jak również sposób przedstawienia tematu.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL – Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.