Szkolenie w ramach SPINqbator Zdolnego Śląska

Celem projektu SPINqbator Zdolnego Śląska jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w województwie dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki województwa Dolnego Śląska oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

Agnieszka Klejne w ramach projektu poprowadziła 18 maja 2013 roku siedmiogodzinne warsztaty pt. Sztuka wystąpień publicznych – prezentacja pomysłów biznesowych i przygotowanie do rozmów z inwestorami. Uczestnikami szkolenia byli studenci oraz doktoranci uczelni wyższych z województwa dolnośląskiego.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL – Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.