Szkolenie w ramach projektu SPINQBATOR ZDolnego Śląska

W ramach projektu SPINqbator Zdolnego Śląska, 22 lutego br. zostało przeprowadzone ośmiogodzinne szkolenie z wystąpień publicznych. Szkolenie pt. Sztuka wystąpień publicznych – prezentacja pomysłów biznesowych i przygotowanie do rozmów z inwestorami poprowadziła Agnieszka Klejne. Wzięło w nim udział dziesięć osób – studentów oraz doktorantów uczelni wyższych z województwa dolnośląskiego.

Celem projektu SPINqbator Zdolnego Śląska, którego beneficjentem jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w województwie dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki województwa Dolnego Śląska oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. Doceniono przygotowanie merytoryczne, jak również sposób przedstawienia tematu.

2014-02-22

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL – Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.