Szkolenie na zlecenie Brante Partners

1 lutego, Agnieszka Klejne poprowadziła na zlecenie Brante Partners szkolenie z zakresu wystąpień publicznych i autoprezentacji pt. Sztuka wystąpień publicznych – prezentacja pomysłów biznesowych i przygotowanie do rozmów z inwestorami.

Ośmiogodzinne szkolenie odbyło się w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju w ramach projektu SPINqbator Zdolnego Śląska. Uczestnikami szkolenia było jedenaście osób – studenci oraz doktoranci uczelni wyższych z województwa dolnośląskiego.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL – Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.