Publiczność a audytorium

Przy komunikacji masowej należy pamiętać, iż występują trzy kategorie odbiorców komunikatów masowych. Są to masy społeczne, audytoria oraz publiczność. Czym się różnią? Jakie mają cechy?

Masa społeczna wg amerykańskiego socjologa Huberta Blumera jest zróżnicowana pod względem społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Zbiorowość anonimowych jednostek między którymi występują słabe interakcje i niewielka wymiana doświadczeń. Masa jest więc słabo zorganizowana i niezdolna do skoordynowanego działania. Kategoria ta jest negatywnie wartościująca, a słabe zorganizowanie i niezdolność do skoordynowanego działania stały się podstawą do krytyki masy.

Istnieją trzy możliwości rozumienia audytorium. W ujęciu tradycyjnym audytorium (od łacińskiego słowa auditor, czyli słuchacz) to ludzie zebrani w danym, jednym miejscu, by wysłuchać jakiegoś wykładu, wystąpienia itp. Inne rozumienie to takie, w którym odbiorcy traktowani są jako konsumenci przekazów masowych i reklamowanych dóbr. Teoria krytyczna mówi, że ci którzy konsumują, są w stanie podejść krytycznie do proponowanych im przedmiotów i są w stanie sami wybrać czy coś jest dla nich atrakcyjne czy też nie. Audytorium to również – w innym ujęciu zgodnym z socjologią – odbiorcy konkretnego przekazu, z którym zapoznali się w określonym czasie.

Publiczność można dwojako definiować. Według kategorii krytycznej odbiorcy traktowani są jako obywatele – odpowiedzialni, znający swoje prawa, krytyczni, świadomi swych praw i obowiązków, działający na rzecz społeczeństwa. Natomiast według teorii socjologicznej publiczność to suma audytoriów – odbiorcy pewnej liczby przekazów pewnego typu, z którym zapoznali się w określonym czasie (odbierają je w miarę regularnie).

publiczność

Podsumowując – w medioznawstwie uznaje się następujące różnice pomiędzy publicznością a audytorium:

publiczność-tabela

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.