Jak promować swoje przedsiębiorstwo w internecie?

W 28 numerze branżowego miesięcznika Polski Przemysł, ukazał się artykuł Agnieszki Klejne. Na przestrzeni czasu stosowany w spółkach model komunikacji marketingowej uległ radykalnej zmianie. Wynikał on z rosnącej świadomości konsumentów, których coraz trudniej jest przekonać do marki wykorzystując stare narzędzia oparte na wywieraniu wpływu przez reklamę lub informację o ofercie. Wraz ze stosowanymi metodami, zmieniło się również podejście zarówno przedsiębiorstw, jak i samych klientów do procesu sprzedaży i komunikacji.

Polski Przemysł ukazuje się od 2009 roku i jest dystrybuowane do przedsiębiorców i kadry zarządzającej w spółkach (prezesów, dyrektorów, właścicieli), zarówno tych dużych jak i firm z sektora MSP.

polski przemysł 2015-07