IX edycja Banking Forum za nami

Kolejna, już IX edycja Banking Forum za nami. Podczas drugiego dnia konferencji Agnieszka Klejne poprowadziła panel dyskusyjny pt. Lojalność i zaufanie klientów do instytucji finansowych w epoce kryzysów marek. Panelistami byli: Grzegorz Wójcik (dyrektor ds. korporacyjnych MIH Allegro Group), Alexander Konopka (prezes zarządu Gras Savoye Polska), Paweł Grabowski (dyrektor ds. prawnych Związku Firm Pożyczkowych), Tomasz Gorzycki (dyrektor Loyalty Partner Polska) oraz Piotr Siciak (dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce).

Podczas spotkania poruszone były kwestie takie jak: zaufanie do instytucji finansowych na tle innych firm, w jaki sposób instytucje finansowe budują lojalność wobec klientów, czy zmiana właściciela lub marki powoduje, iż klienci mają mniejsze zaufanie do marki.

W wydarzeniu od wielu lat biorą udział kluczowi przedstawiciele administracji centralnej, regulatora rynku, zarządów największych banków oraz dostawców rozwiązań. Celem Banking Forum jest zgromadzenie kluczowych osób mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom spotkania lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak również nawiązanie czy zacieśnienie kontaktów.

2015-04-02 banking forum (4) 2015-04-02 banking forum (3) 2015-04-02 banking forum (2) 2015-04-02 banking forum (1)

foto: MM Conferences