Intech klientem Best Communication

Centrum Transferu Technologii Intech sp. z o.o. zleciła Best Communication stworzenie dwóch dwustronnych roll-upów promujących działalność Spółki oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk. Bowiem CTT Intech jest specjalistyczną Spółką celową INTiBS PAN powołaną w celu transferu technologii i komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych pracowników naukowych Instytutu.

Misją Centrum Transferu Technologii INTech jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności Instytutu poprzez zainicjowanie współpracy z podmiotami z sektora przemysłu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych.