ABC nieruchomości komercyjnych

Rynek nieruchomości możemy podzielić na segment gruntów, mieszkań i nieruchomości komercyjnych. Kłopoty branży, o których wciąż się słyszy dotyczą głównie nieruchomości dla osób prywatnych. Komercja straciła najmniej w czasie kryzysu. Można by nawet powiedzieć, że kłopoty branży w pewnym sensie pomagają spółkom zajmującym się komercyjnym wynajmem. Firmy te szukają nieruchomości, której potencjału nie dostrzegła jej konkurencja, a następnie – po remoncie – wynajmują je w cenach odzwierciedlających standard biur.

Nieruchomości komercyjne dzielimy na trzy klasy: A, B i C, gdzie A jest najwyższą, a C najniższą. Przy czym klasy te nie są jasno określone i sklasyfikowane. Szczególnie ten problem dotyczy nieruchomości klas niższych. Jakie są różnice pomiędzy danymi klasami? W Polsce wciąż zauważalny jest niedobór powierzchni biurowych dla mniej wymagających firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W obszarze tym – budynków klasy B i C – jest mniejsza konkurencja, aniżeli w wynajmie powierzchni klasy A. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż sprzyja temu cena najmu. Jeśli dane przedsiębiorstwo chce się rozwijać i poszukuje powierzchni do prowadzenia firmy, lub na odwrót – ma problemy z płynnością i zatrudnia coraz mniej pracowników, będzie szukać powierzchni na biura w atrakcyjnej cenie. Biurowce klasy B i C taką zapewniają.

Inwestor już przy szukaniu nieruchomości komercyjnej powinien zdawać sobie sprawę, że pewne lokalizacje, czy układ budynku byłby dogodny dla banku czy sklepu, jednak nie powinien się tym kierować. Warto współpracować z różnymi biurami nieruchomości i firmami inwestycyjnymi, które podsyłają ciekawe oferty.

Wiele nieruchomości komercyjnych jest źle zarządzanych, ma złą strukturę najmu, wymaga remontu lub modernizacji. Jest to normalne. Dobry inwestor bez przeszkód potrafi zmienić taką nieruchomość w dochodową nieruchomość komercyjną, pod warunkiem, że jest położona w dobrej lokalizacji. Przeprowadza on wtedy niezbędne remonty i modernizacje, a następnie usprawnia sposób zarządzania nieruchomością. Często się zdarza, że zmieniana jest struktura najemców.

Agnieszka Klejne