O mnie

O mnie

Dowiedz się więcej na mój temat

 

 

 

Nie można się nie komunikować

Od początku swego istnienia próbujemy porozumieć się z innymi, pierw nierporadnie - gaworząc będąc niemowlęciem, w okresie dzieciństwa dzieciństwa natomiast ucząc się znaczenia poszczególnych wyrazów. Uczymy się mówić w macierzystym języku, a także poznajemy obce, by łatwiej było nam się komunikować w świecie. Porozumienie się między ludźmi nie jest w pełni możliwe, ale jednocześnie żyjąc w globalnej wiosce nie możemy się nie komunikować.

Uważam, że komunikacja jest kluczowa, szczególnie w pracy. To w niej spędzamy wiele godzin dziennie, gdzie często atmosfera jest napięta. Znajomość zagadnień z tej fascynującej dziedziny jest kluczowa. Pomaga nawiązać nowe relacje, efektywniej porozumiewać się z klientami czy tworzyć pozytywną relację w firmie.

 

 • IR Communication
  Daniel Piskorz - prezes zarządu IR Communication sp. z o.o.,

  Warta podkreślenia jest nie tylko wiedza Pani Klejne z zakresu public relations oraz investor relations, ale także umiejętność zarządzania finansami Spółki i jej zasobami ludzkimi. Średnioroczna sprzedaż spółki wzrosła o ponad 426% względem okresu poprzedzającego objęcie funkcji przez Panią Klejne.…

  więcej...
 • ARI S.A.
  Katarzyna Sapa - prezes zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.,

  Pani Agnieszka Klejne wykazała się pełnym profesjonalizmem w przygotowaniu do zajęć oraz odpowiednimi kompetencjami i wiedzą w trakcje ich realizacji. Szkolenia były prowadzone w sposób przystępny, interesujący i pobudzający grupę do aktywnego uczestnictwa.   W związku z powyższym polecamy Panią…

  więcej...
 • Inwestycje.pl S.A.
  Anna Sołowska-Łabaz, prezes zarządu Inwestycje.pl S.A.,

  Pani Agnieszka jest osobą niezwykle entuzjastyczną, a przy tym podchodzącą profesjonalnie do powierzonych jej zadań. Doświadczenie Pani Klejne przełożyło się na pozytywny wizerunek Spółki, dlatego uważamy iż Pani Agnieszka Klejne jest godna polecenia.

  więcej...
 • Sfera Finansów S.A.
  Rafał Tomkowicz, prezes zarządu Sfera Finansów S.A.,

  Usługi świadczone przez Panią Agnieszkę Klejne były na najwyższym możliwym poziomie. Wielokrotnie można było odczuć doświadczenie Pani Klejne, która często proponowała więcej niż określono to pierwotnie w umowie.   Sumienność i zaangażowanie Pani Agnieszki w powierzoną pracę są godne polecenia.

  więcej...
 • Lubawa S.A.
  Marcin Kubica - prezes zarządu Lubawa S.A.,

  Zadania były wykonywane przez Panią Agnieszkę sumiennie. Jest ona osobą pracowitą i entuzjastycznie podchodzącą do swojej pracy. Doskonała organizacja czasu Pani Klejne pozwalała na rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań. Wykazała się ona nie raz dużą wiedzą merytoryczną, którą przełożyła…

  więcej...

 

 

 

Ambicja jest drogą do sukcesu

Wytrwałość jest pojazdem, którym tam dotrzesz

Zanim przystąpię do pracy omawiam cel działań - trzeba wiedzieć dokąd się zmierza

Aby móc mówić o skuteczności działań należy poświęcić czas na zdefiniowanie celów strategicznych. Zarówno klient, jak i ja, musimy wiedzieć dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć, a także co będzie podstawą do konwersji działań.

Poznanie grupy docelowej jest podstawą skuteczności przedsięwziętych działań

Poznanie grupy docelowej stanowi żelazny punkt wyjścia wszelkich działań komunikacyjnych firmy. Bez poznania postaw i zwyczajów konsumentów nie możemy mówić o dobrze opracowanej strategii marketingowej.

Dobra jakość produktu to jedno. Emocje to drugie

Ludzie kupują emocjonalnie. Logikę wykorzystują wyłącznie w momencie racjonalizacji swego wyboru. Dlatego warto w działaniach odwoływać się do konkretnych emocji, które będą spójne z pozostałymi działaniami komunikacyjnymi.

Dotychczas

Oto wybrane miejsca pracy z mojej drogi zawodowej
 • 2012-2015Prowadzenie, w ramach agencji IR Communication, PR finansowego spółek z NewConnect, jak również z rynku regulowanego (MiS80); zarządzanie spółką na poziomie strategicznym i operacyjnym; zarządzanie finansami firmy
 • 2014-2016Przygotowanie programu i poprowadzenie ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych z wystąpień publicznych i autoprezentacji
 • 2011-2012Opracowanie i stworzenie pełnej identyfikacji oraz strategii marketingowej Fitz Roy sp. z o.o.; przygotowanie budżetu i kontrola jego realizacji; kreowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów marketingowych, działań promocyjnych i PR; analiza rynku, konkurencji i rekomendowanie odpowiednich działań promocyjnych
 • 2010-2011Ustalenie celów i stworzenie strategii marketingowej firmy IPO.pl SA; analiza rynku, konkurencji i rekomendowanie odpowiednich działań; samodzielna, kompleksowa realizacja projektów; obsługa media oraz investor relations klientów spółki
 • 2012-2013Koordynacja działań marketingowych, sprzedaż i działania promocyjne projektu prowadzonego przez e-Ventures sp.z o.o. dedykowanego Polakom, Czechom oraz Słowakom
 • 2013Reprezentacja spółki Real Estate Media SA i rozliczenie dotacji unijnej (ponad 500k); organizacja pracy biura oraz nadzorowanie spraw administracyjnych i personalnych, a także współtworzenie i kontrola budżetu firmy
 • 2009Redagowanie wiadomości i informacji prasowych, a także tekstów na strony internetowe prowadzone przez agencję PublicON; wsparcie sprzedaży poprzez działania promocyjne w internecie i innych mediach; opracowanie komunikacji reklamowej

 

 

Współpracowałam m.in. z następującymi firmami